Priopćenje za javnost – Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zlatara

Temeljem članka 82. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 55/12) daje se sljedeće priopćenje:

Grad Zlatar je započeo postupak izrade Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara. Razlozi za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Plana određeni su Odlukom o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana i uređenja Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 27/13 i 3/14).

Odgovori

Dokumenti