PRIPREME ZA POČETAK RADOVA NA SOKOLSKOM DOMU U ZLATARU

Nakon jednoglasnog donošenja odluke Gradskog vijeća o odabiru ponuditelja za stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji Sokolskog doma u Zlataru, za stručni nadzor nad izvođenjem radova između 3 pristigle ponude odabrana je ona ponuditelja Interkonzalting d.o.o iz Zagreba sa cijenom od 119.000,00 kn bez PDV-a.

Navedena odluka bila je zadnji važni dokument kojeg je Grad proslijedio Ministarstvu kulture koje je slijedom toga na račun Grada Zlatara uplatilo 800.000,00 kn odobrenih na natječaju za prvu fazu radova na rekonstrukciji krovišta i stropa Sokolane za koju je dana 27. studenog 2014. gradonačelnik Stanko Majdak  potpisao ugovor u iznosu od 662.617,48 kn bez PDV-a.

Potpisivanje Ugovora o obavljanju usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Sokolskog doma u Zlataru održat će se u srijedu, 3. prosinca 2014. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Grada Zlatara.

Odgovori

Dokumenti