PROLJETNI DANI KULTURE I OBILJEŽAVANJE DANA GRADA ZLATARA

16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA (MANDAT 2017.-2021.)
4. travnja 2019.
OBJAVA BIRAČIMA POVODOM IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JLP(R)S I IZBORA ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JLP(R)S
5. travnja 2019.

Poštovani sugrađani, pridružite nam se na događanjima Proljetnih dana kulture: odvoji vuru za kulturu i sadržajima upriličenim povodom Dana Grada Zlatara koji obilježavamo 27. travnja!

Dan Grada Zlatara 2019

Odgovori

Dokumenti