Pružanje besplatne pravne pomoći građanima u prostorijama Grada Zlatara

pravna klinikaBesplatnu pravnu pomoć koju građanima Grada Zlatara nudi Pravna klinika Zagreb od 26. veljače 2013. već u prvom terminu održavanja je privuklo veliku zainteresiranost građana. Smješteni u prostorijama Grada Zlatara studenti sa Pravnog fakulteta su najviše odgovarali na pitanja vezana uz legalizaciju objekata. Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta  u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ona potrebna. Klinika pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Zbog dobrog odaziva Pravna klinika namjerava produljiti suradnju te jedanput mjesečno pružati pravnu pomoć zainteresiranim građanima.

Više informacija o Pravnoj klinici možete pronaći na internet stranici http://klinika.pravo.unizg.hr/

Odgovori

Dokumenti