Prvi javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 190

Zakonom  o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/2012) koji je stupio na snagu 27. srpnja 2012. godine (u nastavku: Zakon), omogućeno je vlasnicima-investitorima zgrada izgrađenih bez potrebne zakonske dokumentacije kojom se odobrava građenje,  odnosno protivno toj dokumentaciji, da ishođenjem rješenja o izvedenom stanju bespravno izgrađene zgrade kod nadležnog  tijela istu ozakone (legaliziraju).

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu naprijed citiranog Zakona smatra se  zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog  snimanja Republike Hrvatske započetog  21. lipnja  2011. godine, na kojoj su  izvedeni:

–          najmanje  grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, kao i zgrada koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011.,  ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog  snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi.

Ozakonjuje se  nezakonito izgrađena zgrada koja je izgrađena u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno na dan podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju ako je to povoljnije za podnositelja zahtjeva te nezakonito izgrađena zgrada koja je izgrađena protivno tom planu, ako njezino ozakonjenje nije isključeno člankom 6. ovoga Zakona .

Sukladno odredbi članka 44.  Zakona,

POZIVAMO

        sve vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada da  podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade.

Za područje Grada Zlatara zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, II kat , soba 62, Park hrvatske mladeži 2, tel: 049/466 – 122., najkasnije do 31. prosinca 2012. godine za objekte za koje se vodi inspekcijski postupak zbog bespravne izgradnje, a za ostale objekte do 30.06.2013. godine. Nakon navedenog  Zakonom određenog  roka zahtjev se ne može podnijeti.

Sadržaj zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju prema površini i namjeni zgrade i cjelokupni postupak izdavanja akta određen je člancima 10. –  15. Zakona.

Vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada i ostale zainteresirane stranke mogu se obratiti u slučaju nejasnoće  po predmetnom Zakonu Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na adresu i kontakt kao što stoji naprijed u Pozivu.

PRVI JAVNI POZIV_legalizacija


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti