RASPORED OBILASKA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA

Obavještavamo kako će Komunalac Konjščina d.o.o. započeti s radom mobilnog reciklažnog dvorišta u prosincu 2019., te objavljujemo termine rada istog po lokacijama kako slijedi:

GRAD ZLATAR, 11.12.2019.

Parkiralište groblja u Belcu 08:00-10:00 h

Sajmište u Zlataru 11:00-13:00 h

Odgovori

Dokumenti