Raspored odvoza glomaznog otpada na području Grada Zlatara

Komunalac Konjščina d.o.o. dostavio je raspored odvoza glomaznog otpada na području Grada Zlatara:

1.DAN 28.04.2014.

Grad Zlatar

– Sajmište

– Šipronska Ulica

– Zagrebačka Ulica – kod mosta

– Naselje Hlebi

Cetinovec – kod pilane

 

2.DAN 29.04.2014.

Martinščina – iza crkve

Donja Batina – kod rudnika

Gornja Batina – kod mosta

Vižanovec – kod kućnog broja 66

Belec – kod nogometnog igrališta

Belečko Završje – kod trgovine

Odgovori

Dokumenti