REGIONALNA KAMPANJA O PODIZANJU SVIJESTI JAVNOSTI O KONTROLI POPULACIJE PASA LUTALICA

Dana 13. svibnja 2016. započela je regionalna kampanja podizanja svijesti javnosti o kontroli populacije pasa lutalica u svim zemljama jugoistočne Europe. U kampanji sudjeluje Ministarstvo poljoprivrede Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane sa Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja (OIE). U sklopu kampanje napravljen je informativni materijali koji promiču odgovorno ponašanje prema psima, a dostupni su u obliku upitnika i letaka.

Odgovori

Dokumenti