Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Sokolskog doma u Zlataru

Poziv na nadmetanje za predmet nabave Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Sokolskog doma u Zlataru objavljen je 17.07.2014. u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Poziv se nalazi na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=437685

Odgovori

Dokumenti