Rezultati izbora za gradonačelnika Grada Zlatara

I. Od ukupno 5.049 biraca upisanih u popis biraca, glasovalo je 2.105 biraca, odnosno 41,69%, od cega je
prema glasackim listicima glasovalo 2.105 biraca, odnosno 41,69%. Važecih listica bilo je 2.046,
odnosno 97,20%. Nevažecih je bilo 59 listica, odnosno 2,80%.

 

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeci broj glasova:
1. Kandidat: ŽELIMIR KURECIC, mag.oec. 613 glasova 29,12%
Zamjenik kandidata: dr.sc. MLADEN KRUŠELJ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA – ZDS
2. Kandidat: STANKO MAJDAK 380 glasova 18,05%
Zamjenica kandidata: JASENKA AUGUŠTAN-PENTEK
AUTOHTONA – HRVATSKA SELJACKA STRANKA – A – HSS
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
3. Kandidat: KRUNOSLAV KLANCIR 358 glasova 17,01%
Zamjenik kandidata: MLADEN ŠKREB
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
ZAGORSKA STRANKA – ZS
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
4. Kandidat: JURICA BIZJAK 299 glasova 14,20%
Zamjenik kandidata: DAVOR BRLIC
KANDIDAT GRUPE BIRACA
5. Kandidat: MARIJAN ÐUREK 246 glasova 11,69%
Zamjenik kandidata: ŽELJKO SVIBEN
KANDIDAT GRUPE BIRACA
6. Kandidat: VILKO KUKEC 82 glasova 3,90%
Zamjenik kandidata: MLADEN PAŽUR
KANDIDAT GRUPE BIRACA
7. Kandidatkinja: MIRICA GORUPEC 68 glasova 3,23%
Zamjenik kandidatkinje: JOSIP PAVLINIC
HRVATSKA SELJACKA STRANKA – HSS

 

III. Utvrðuje se da na izborima za gradonacelnika Grada Zlatara niti jedan kandidat nije dobio potreban broj
glasova – više od 50% glasova biraca koji su glasovali, te ce se na temelju clanka 95. st. 1. Zakona
održati drugi krug glasovanja.

Rješenje možete preuzeti ovdje: Rješenje gradonačelnik

Odgovori

Dokumenti