SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA NA PODRUČJU ZLATARA

Grad Zlatar je od Krapinsko-zagorske županije dobio 15.000,00 kuna za sanaciju divljih odlagališta otpada. Sukladno tome sanirano je divlje odlagalište na odvojku Vinogradske ulice prema Erveniku dok je divlje odlagalište u Vinogradskoj ulici sanirano djelomično zbog nepristupačnosti terena. Radove je izvodio Komunalac Konjšćina d.o.o.
Mole se građani da ne odlažu otpad na mjesta koja nisu za to predviđena te da doprinose zaštiti okoliša.

IMG_2232IMG_2233IMG_2230IMG_2228

Odgovori

Dokumenti