STRATEGIJA RAZVOJA PAMETNOG GRADA – ANKETA ZA GRAĐANE

Grad Zlatar u fazi je izrade Strategije razvoja pametnog grada. U tu svrhu sastavljena je anketa putem koje će biti vidljive potrebe građana te ovim putem pozivamo sve građane da odvoje nekoliko minuta i popune anketu:

Anketa

 

Odgovori

Dokumenti