STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU GRADA ZLATAR I PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Grad Zlatar 06. rujna 2019.  godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede na području Grada Zlatara i procjena utjecaja na okoliš za strategiju razvoja poljoprivrede.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 06. listopada 2019. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na adresu elektroničke pošte: grad@zlatar.hr .

Odgovori

Dokumenti