STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU GRADA ZLATARA

DESETLJEĆE FOLKLORNOG ANSAMBLA CVRGUDAN
20. svibnja 2019.
NAZIV DJEČJEG VRTIĆA U ZLATARU
21. svibnja 2019.

U svrhu izrade Strategije razvoja poljoprivrede na području Grada Zlatara dana 21. svibnja 2019. godine s početkom u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2, održat će se drugi sastanak Partnerskog vijeća.

Pozivaju se svi zainteresirani  građani da se pridruže sastanku.

Grad Zlatar-Strategija razvoja poljoprivrede 17MAY2019

Odgovori

Dokumenti