Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008

Grad Zlatar se nalazi u postupku uspostave sustava upravljanja kvalitetom i certificiranja prema normi ISO 9001:2008.

Norma ISO 9001:2008 je međunarodno priznata norma uvedena od Međunarodne organizacije za standardizaciju ( ISO ) za sustave upravljanja kvalitetom. Uspostava, primjena, certificiranje i stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima normi iz obitelji ISO 9001 danas se koristi u cijelom svijetu i primjenjuje na sve vrste proizvodnih, uslužnih i upravnih organizacija bez obzira na njihovu veličinu i vrstu djelatnosti.

Sukladno istome, Grad Zlatar objavljuje misiju, viziju i politiku kvalitete.

MISIJA – VIZIJA – POLITIKA KVALITETE

Odgovori

Dokumenti