Tečaj engleskog jezika

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DR. JURJA ŽERJAVIĆA ZLATAR

poziva Vas na upis

TEČAJA  ENGLESKOG JEZIKA ZA ODRASLE

Tečaj traje 70 sati, odvija se u poslijepodnevnim i večernjim satima, dinamikom prilagođenom polaznicima, a cijena tečaja može se platiti u obrocima.

Prijave i informacije na tel: 049/466-823 – Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića Zlatar, Park hrvatske mladeži 2.

Odgovori

Dokumenti