U tijeku prijave za tečaj engleskog jezika – stupanj A2

Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića Zlatar poziva zainteresirane na prijavu za tečaj općeg engleskog jezika za odrasle na trećem modulu – stupanj A2. Tečaj je namijenjen polaznicima s predznanjem kojisu učili engleski jezik na tečaju stupnja A1 ili imaju školsko znanje engleskog jezika koje žele obnoviti i upotpuniti. Tečaj traje 70 sati po jednom modulu, odvija se u večernjim satima dinamikom prilagođenom polaznicima, a cijena se može platiti u obrocima. Prijave i informacije na tel:049/466 823 ili mail: uciliste.zlatar@hi.htnet.hr.

Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića Zlatar, Park hrvatske mladeži 2.

Odgovori

Dokumenti