Uređenje nerazvrstanih cesta

IMG_3458IMG_3463U Gradu Zlataru uređeno je oko 1300 metara nerazvrstanih makadamskih cesta koje su oštećene bujičnim vodama. Uređena je cesta na relacija Repno – Juranščina (Balići). Cesta je proširena, iskopan je odvodni jarak te je nasuta kamenim materijalom. Dio ceste Donja Batina – Ervenik u dužini 300 metara nasut je kamenim materijalom te su otvoreni ispusti za vodu. U tijeku je uređenje produžetka ulice Vladimira Nazora do Vinogradske ulice.

Odgovori

Dokumenti