UŠTEDE MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA ZLATARA

Na području Grada Zlatara izvršena je modernizacija javne rasvjete te je povećan broj rasvjetnih tijela sa 911 na 1601. Modernizacijom i povećanjem rasvjetnih tijela ostvarene su velike uštede električne energije. U 2019. godini za električnu energiju za javnu rasvjetu izdvajalo se cca 40 tisuća kuna mjesečno dok u 2020. godini taj iznos iznosi cca 13 tisuća kuna mjesečno.

Važno je dodati kako je ušteda vidljiva i na smanjenoj potrebi za popravak javne rasvjete, za što je Grad izdvajao veća novčana sredstva.

Planiranim projektom proširenja javne rasvjete kojim će se postaviti rasvjeta i u mjestima gdje rasvjete nema, a gdje je to moguće, troškovi rasvjete bit će manji od troškova rasvjete prethodnih godina.

Odgovori

Dokumenti