ŽENE BIRAJU NOVU ŠANSU: RADIONICE ZA ŽENE KOJE TRAŽE POSAO I/ILI ŽELE POKRENUTI VLASTITI POSAO

LAG Zagorje-Sutla provodi projekt “Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja “Žene biraju novu šansu” sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

U sklopu projekta organizira se radionica za žene koje traže posao i/ili žele pokrenuti vlastiti posao.

Više o projektu možete pronaći na :

http://www.zagorje-sutla.eu/projekt/jednake-mogucnosti-u-svijetu-rada-i-procesu-zaposljavanja-zene-biraju-novu-sansu

Odgovori

Dokumenti