13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA (MANDAT 2017.-2021.)

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 29. studenoga 2018. godine doneseni su slijedeći akti:

 1. Zaključak o usvajanju Zapisnika 12. sjednice Gradskog vijeća (PDF),
 2. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje društva „Zagorski vodovod“ d.o.o. (PDF),
 3. Odluka o  prihvaćanju financijskog izvješća i izvješća o radu Vatrogasne  zajednice  Grada Zlatara i pripadajućih dobrovoljnih vatrogasnih  društava   za 2017. godinu, planova rada i  financijskih planova  za 2018. godinu (PDF),
 4. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Zlatara (PDF),
 5. Odluka o komunalnom doprinosu za područje Grada Zlatara (PDF),
 6. Odluka o komunalnoj naknadi za područje Grada Zlatara (PDF),
 7. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade za područje Grada Zlatara (PDF),
 8. Odluka o zaduživanju Grada Zlatara za realizaciju kapitalnog projekta Energetska obnova sustava javne rasvjete Grada Zlatara (PDF),
 9. III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu:
  1. III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu (PDF),
  2. Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu (PDF),
 10. III. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2018. do 2020. godine (PDF),
 11. Izmjene programa sukladno III. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu:
  1. III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2018. godinu (PDF),
  2. III. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2018. godinu (PDF),
  3. III. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zlatara za 2018. godinu (PDF),
  4. III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zlatara za 2018. godinu (PDF),
  5. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Zlatara za 2018. godinu (PDF),
  6. I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava za 2018. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (PDF),
 12. III. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu (PDF),
 13. Proračun Grada Zlatara za 2019. godinu (PDF),
  1.  Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu(PDF),
 14. Plan razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2019. do 2021. godine (PDF),
 15. Programi temeljem Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu:
  1. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2019. godinu (PDF),
  2. Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2019. godinu (PDF),
  3. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Zlatara za 2019. godinu (PDF),
  4. Program javnih potreba u kulturi Grada Zlatara za 2019. godinu (PDF),
  5. Program utroška sredstava za 2019. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (PDF),
  6. Program socijalne skrbi Grada Zlatara za  2019. godinu (PDF),
  7. Program utroška sredstava spomeničke rente u 2019. godini (PDF),
  8. Program javnih potreba u sportu Grada Zlatara za 2019. godinu (PDF),
  9. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini (PDF),
  10. Program utroška sredstava u 2019. godini od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo (PDF),
 16. Plan nabave za 2019. godinu (PDF),
 17. Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima (PDF),
 18. Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja na području Grada Zlatara  (PDF)

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zlatar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zlatar/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107