6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika

Dokumenti