Grad Zlatar

28. siječnja 2015.

OBAVIJEST GRAĐANIMA

Molimo građane da, ukoliko su primijetili da postoje određene poteškoće u radu mobilne mreže Hrvatskog telekoma d.d. na području Grada Zlatara, dostave podatke o točnoj adresi […]
28. siječnja 2015.

ODRŽANA PRIMOPREDAJA VLASTI U GRADU ZLATARU

Dana 22. siječnja 2015. godine Vlada RH je donijela Odluku o raspuštanju Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika Grada Zlatara, a imenovala je gospođu Đurđu Barić-Dakić […]
14. siječnja 2015.

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja […]
14. siječnja 2015.

Nacrt Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Zlatara

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Zlatara (pdf)
Dokumenti