I. izmjena Plana javne nabave za 2013. godinu

Gradonačelnik Grada Zlatara je dana 27. prosinca 2013. godine, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, donio I. izmjenu Plana javne nabave za 2013. godinu. I. izmjenu možete preuzeti ovdje: PLAN JAVNE NABAVE ZA 2013. – I. izmjena

Odgovori

Dokumenti