JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTRONOG PLANA UREĐENJA GRADA ZLATARA

Gradonačelnica Grada Zlatara donijela je Zaključak o utvrđivanju prijedloga V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zlatara za javnu raspravu i objavi javne rasprave:

„Na temelju članaka 95. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i članka 39. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 36A/13, 9/18, 9/20, 17A/21), Gradonačelnica Grada Zlatara donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju prijedloga

V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zlatara

Za javnu raspravu i objavi javne rasprave

Članak 1.

Temeljem Nacrta prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara, utvrđujem Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara (dalje u tekstu: Prijedlog Plana) za javnu raspravu i upućujem ga na javnu raspravu.

Članak 2.

Javna rasprava u trajanju petnaest (15) dana održat će se u vremenu od 12. ožujka 2024. do 26. ožujka 2024. godine

Članak 3.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Članak 4.

Javno izlaganje održat će se 19. ožujka 2024. godine u gradskoj vijećnici Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s početkom u 11,00 sati. 

Članak 5.

Posebna obavijest o javnoj raspravi dostavit će se javnopravnim tijelima temeljen članka 97. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).

Članak 6.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog mogu se dostavljati zaključno do 26. ožujka 2024. godine neposredno u Grad Zlatar, u Knjigu primjedbi, putem pošte na adresu Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, te u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Članak 7.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Članak 8.

Javna rasprava objavit će se prema Zakonu, a objava je u nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara.

Članak 9.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. 

GRADONAČELNICA

Jasenka Auguštan-Pentek, bacc.oec. „

Dokumentacija za preuzimanje:


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti