JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA ZLATARA NA RADNO MJESTO REFERENT – KOMUNALNI REDAR

Natječajno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu utvrđuje listu kandidata prijavljenih za radno mjesto referent – komunalni redar, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Zlatara, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te upućuje poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje):

Lista kandidata i poziv na testiranje

Odgovori

Dokumenti