NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O POREZIMA GRADA ZLATARA

Grad Zlatar 12. studenoga 2020. godine otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Zlatara.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 20. studenoga 2020. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na adresu elektroničke pošte: grad@zlatar.hr

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Zlatara

Obrazac za prijedloge

Odgovori

Dokumenti