Održane sjednice

4. studenoga 2014.

9. sjednica (Mandat 2013.-2014.)

Zapisnik Zapisnik (pdf) Dokumenti Odluka o davanju prethodne suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje društva „Zagorski vodovod” d.o.o. (pdf) Odluka o stjecanju gradskih nekretnina (pdf)
4. studenoga 2014.

8. sjednica (Mandat 2013.-2014.)

Zapisnik Zapisnik (pdf) Dokumenti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi (pdf) Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u […]
4. studenoga 2014.

7. sjednica (Mandat 2013.-2014.)

Zapisnik Zapisnik (pdf) Dokumenti Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Pučkog otvorenog učilišta dr. Jurja Žerjavića Zlatar (pdf) Odluka o imenovanju ravnatelja/ravnateljice […]
4. studenoga 2014.

6. sjednica (Mandat 2013.-2014.)

Zapisnik Zapisnik (pdf) Dokumenti Odluka o nastavljanju obnašanja dužnosti vijećnika Gradskog vijeća Grada Zlatara te o prestanku obnašanja viječnićke dužnosti zamjenika vijećnika (pdf) Odluka o razrješenju […]
4. studenoga 2014.

5. sjednica (Mandat 2013.-2014.)

Zapisnik Zapisnik (pdf)   Dokumenti Statut Grada Zlatara (pdf) Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Zlatara (pdf) Odluka o tržnom redu na sajmištu i tržnici […]
4. studenoga 2014.

4. sjednica (Mandat 2013.-2014.)

Zapisnik Zapisnik (pdf) Dokumenti IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZLATARA ZA RAZDOBLJE I-IV 2013 (pdf) ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA ZLATARA (pdf) […]
Dokumenti