Plan nabave za 2014. godinu

Suklano Zakonu o javnoj nabavi, gradonačelnik Grada Zlatara donio je  dana 13. siječnja 2014. godine Plan nabave za 2014. godinu. Plan nabave možete preuzeti ovdje: PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU – I. IZMJENA

Odgovori

Dokumenti