PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZLATARA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023.

Grad Zlatar otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Plan razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2021. – 2023.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 27. studenog 2020. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na mail: grad@zlatar.hr

 

Plan razvojnih programa 2021. do 2023.

Obrazac-za-prijedloge

Odgovori

Dokumenti