Reciklažno dvorište u Donjoj Batini

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA

RECIKLAŽNO DVORIŠTE U DONJOJ BATINI

Grad Zlatar gradi reciklažno dvorište u svrhu sustavnog gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Izgradnjom reciklažnog dvorišta osigurat će se zasebno prikupljanje sirovina, obrada, korištenje otpada te smanjenje količine otpada odloženog na odlagalište. Cilj je unaprijediti gospodarenje otpadom, smanjiti količinu otpada, pridonijeti zaštiti okoliša te zaustaviti otvaranja novih divljih odlagališta. Projektom se želi riješiti problem otpada koji se može odlagati na kućnom pragu, poboljšati razdvajanje otpada i povećati iskoristivost otpada koji se može reciklirati. Provedba projekta doprinijet će smanjenju opasnog i neopasnog otpada koje se odlaže na odlagalištu te će tako doprinijeti sustavnom gospodarenju otpadom i ispuniti uvjete usklađivanja s europskim direktivama o otpadu.

Reciklažno dvorište u Donjoj Batini bit će na raspolaganju svim stanovnicima Zlatara. U sklopu projekta planira se postavljanje 19 kontejnera zatvorenog tipa volumena 7 m3, 3 eko kontejnera, 1 preša za kartonsku ambalažu, 2 kontejnera 1,5 m3, 3 klimatizirana natkrivena spremišta, 3 rolokontejnera, 32 m3 za glomazni otpad. Ukupna površina reciklažnog dvorišta je 3.600 m2, a nalazi se u naselju Donja Batina, uz županijsku cestu.

Očekivani rezultati projekta su:
 • 1 izgrađeno reciklažno dvorište
 • Provedeno 6 informativno-edukativnih aktivnosti (javna tribina (1x), video film (1x), radio emisije (4x), edukativne bojanke (650 kom), brošure (2.000 kom) i letci (2.000 kom)).
 • Educirano i informirano 4.572 stanovnika Grada Zlatara
 • 35 tona ukupno odvojenog i prikupljenog otpada u godini nakon završetka projekta
 • SAŽETAK

  Reciklažno dvorište će se izgraditi za potrebe Grada Zlatara, odnosno 19 naselja unutar Grada: Belec, Borkovec, Cetinovec, Donja Batina, Donja Selnica, Ervenik Zlatarski, Gornja Batina, Gornja Selnica, Juranščina, Ladislavec, Martinščina, Petruševec, Ratkovec, Repno, Ščrbinec, Vižanovec, Završje Belečko, Zlatar, Znož za ukupno 6.096 stanovnika u svrhu sustavnog gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Izgradnjom će se osigurati zasebno prikupljanje sirovina, korištenje otpada te smanjenje količine otpada odloženog na odlagalište. Rezultati projekta su izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište, informirano 4.572 stanovnika, tj. 75% od ukupnog broja stanovnika u 19 naselja kroz edukativne aktivnosti te se očekuje odlaganje 35 tona otpada u godini dana.

  OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

  NOSITELJ PROJEKTA : GRAD ZLATAR
  UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 4.575.557,30 HRK
  BESPOVRATNA SREDSTVA: 3.706.619,83 HRK
  SREDSTVA PRIJAVITELJA: 868.937,47 HRK
  RAZDOBLJE PROVEDBE: 28.10.2020.-28.10.2022.
  AKTIVNOSTI:
 • Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta
 • Informativno-edukativne aktivnosti
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Promidžba i vidljivost
 • Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Prioritetnoj osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, IP 6i-Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve, specifičnom cilju 6iI – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.
  Posredničko tijelo razine 1:
  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
  Radnička cesta 80
  10000 Zagreb
  t. 01/3717-111
  https://gospodarstvo.gov.hr/
  Posredničko tijelo razine 2:
  FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
  Radnička cesta 80
  10000 Zagreb
  t. 01/5391-800
  https://fzoeu.hr
  kontakt@fzoeu.hr
  Nositelj projekta:
  GRAD ZLATAR
  Park hrvatske mladeži 2
  49250 Zlatar
  t. 049/466-627
  https://zlatar.hr/
  grad@zlatar.hr
  Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Zlatara.

  Projekt „Reciklažno dvorište u Donjoj Batini“ provodi Grad Zlatar u sklopu Operativnog programa „Konkuretnost i kohezija 2014.-2020.“, Uspostava reciklažnih dvorišta, broj poziva: KK.06.3.1.16-inačica 1
  Dokumenti

  Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zlatar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

  Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zlatar/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107