V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ZLATARA

Gradsko vijeće Grada Zlatara na 18. sjednici održanoj 12.06.2023. godine donijelo je Odluku o izradi V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 4/05, 8/12, 11/15, 1/16, 53/21 ) – link na odluku

Gradonačelnica Grada Zlatara donijela je 04.09.2023. godine Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zlatara – link na odluku

Dana 09.11.2023. godine gradonačelnica Grada Zlatara donijela je Odluku  kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara – link na odluku

Dokumentacija za javnu raspravu o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostronog plana uređenja Grada Zlatara

Dokumentacija – Konačni prijedlog V. izmjena i dopuna Prostronog plana uređenja Grada Zlatara


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Odgovori

Dokumenti