29. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA (MANDAT 2017.-2021.)

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Zlatara održana je 28. listopada 2020. godine. Na sjednici su doneseni slijedeći akti:

  1. Zakjučak o usvajanju Zapisnika 28. sjednice Gradskog vijeća – Zaključak
  2. Odluka o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba – Odluka
  3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju javnih potreba Grada Zlatara – Odluka
  4. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima – Odluka
  5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu – IV. izmjene
  6. Odluka o dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu Grada Zlatara – Odluka

 

Odgovori

Dokumenti