Okončana savjetovanja

19. studenoga 2019.

NACRT PLANA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Plana proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu
19. studenoga 2019.

NACRT PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA GRADA ZLATARA 2019. – 2024.

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Programa ukupnog razvoja Grada Zlatara 2019.-2024.
18. studenoga 2019.

NACRT STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM GRADA ZLATARA ZA RAZDOBLJE 2019.-2025. GODINE

Grad Zlatar 18. studenog 2019.  godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Strategije upravljanja imovinom Grada Zlatara za razdoblje 2019.-2025. godine Pozivamo predstavnike zainteresirane […]
8. studenoga 2019.

NACRT ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA

Grad Zlatar 08. studenog 2019.  godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja […]
Dokumenti