Okončana savjetovanja

4. prosinca 2020.

NACRT STRATEGIJE PAMETNOG GRADA ZLATARA – SMART CITY ZLATAR 2020 – 2027

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Strategije razvoja pametnog Grada Zlatara – Smart city Zlatar 2020-2027: Izvjesće o provedenom savjetovanju
23. studenoga 2020.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZLATARA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023.

Grad Zlatar otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Plan razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2021. – 2023. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do […]
16. studenoga 2020.

NACRT PLANA PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

Grad Zlatar 16. studenoga 2020. godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Plana proračuna za 2021. godinu. Sukladno članku 39. Zakona o proračunu („Narodne […]
12. studenoga 2020.

NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O POREZIMA GRADA ZLATARA

Grad Zlatar 12. studenoga 2020. godine otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Zlatara. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti […]
Dokumenti