Okončana savjetovanja

22. studenoga 2021.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZLATARA ZA RAZDOBLJE 2022. – 2024.

Grad Zlatar otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Plan razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2022. – 2024. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do […]
3. studenoga 2021.

NACRT PLANA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

Grad Zlatar 3. studenoga 2021. godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Plana proračuna za 2022. godinu. Sukladno članku 39. Zakona o proračunu („Narodne […]
10. rujna 2021.

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu I. izmjene i dopune plana Proračuna za 2021. godinu: Izvješće
9. rujna 2021.

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZLATARA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023.

Grad Zlatar otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za I. izmjenu i dopunu Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2021. – 2023. Pozivamo predstavnike zainteresirane […]
Dokumenti