31. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA (MANDAT 2017.-2021.)

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Zlatara održana je 14. prosinca 2020. godine. Na sjednici su doneseni slijedeći akti:

1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Zpisnika

2. Odluka – Plan djelovanja GZ u području prirodnih nepogoda za 2021.

2. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda_2021_Grad Zlatar

3. Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Zlatara

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Zlatara

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Zlatara

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća

8. Odluka o stavljanju van snage zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statut vrtića

9. Odluka o izmjeni Statuta vrtića

10. Odluka o promjeni djelatnosti vrtića

11. Odluka o promjenu naziva vrtića

12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića

13 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na početnu cijenu_čkbr 16

14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na početnu cijenu_čkbr 18_1

15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na početnu cijenu_čkbr 18_3

16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na početnu cijenu_čkbr 18_4

17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na početnu cijenu_čkbr 208_3

18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na početnu cijenu_čkbr 317_1

19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na početnu cijenu_čkbr 64

20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za početnu cijenu_čkbr 124_7

21. II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

21. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. – PRIJEDLOG

22. II izmjena Plana razvojnih programa za 2020.-2022. za objavu

23. Donošenje izmjene i dopune programa prema II. izmjeni i dopuni proračuna za 2020.

24. V. izmjene Plana nabave 2020

25. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2021

25. PRORAČUN ZA 2021. GODINU

26. Plan razvojnih programa 2021. do 2023.

27. Programi prema planu proračuna za 2021.

28. Plana nabave 2021

29. Odluka o zaduživanju-dogradnja sustava javne rasvjete


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti